Är Innovationsrådet samma som sak innovationsradet.se?

Med samma namn är det lätt att förväxla regeringens Innovationsråd med webbplatsen Innovationsradet.se. Det finns visserligen vissa likheter – men även stora skillnader. Innovationsrådet Det nationella innovationsrådet har skapats av regeringen och har som uppgift att skapa lösningar som underlättar för ett innovativt företagsklimat. På dess hemsida framkommer att rådet Läs mer…