Barns rättigheter i Sverige

Alla barn har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt men tyvärr ser det inte alltid ut så. Däremot arbetar Sverige, och många andra länder, för att ständigt förbättra barns rättigheter i samhället och även om det kanske aldrig kommer att bli helt felfritt så gör arbetet helt klart stor skillnad för barn och unga.

Barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention

Många länder följer FN:s barnkonvention när det kommer till barns rättigheter och även om många av punkterna är självklara så finns många som inte känner till dom. Några av dom vanligaste av dessa punkter lyder enligt följande:

  • Barn ska skyddas mot diskriminering
  • Föräldrar ska uppfostra barn utefter barnets ålder
  • Barn har rätt till ett privatliv
  • Barn har rätt till skydd mot våld i hemmet
  • Barn har rätt till utbildning

En annan viktig punkt, som säger att ”barnets bästa ska alltid sättas i första rummet”, är något man givetvis strävar efter i vardagen men även vid svårare situationer så som i dom fall där föräldrarna separerar. Ibland uppstår en vårdnadstvist till följd av en separation, där den ena föräldern kanske ser sig ha större ”rätt” till vårdnad av barnet.

I dom flesta fall blir det inte så, eftersom barns rättigheter säger att det bästa för barnet är att ha rätt till båda föräldrarna. Självklart kan det förekomma undantag, så som våld eller missbruk hos den ena föräldern, men det vanligaste utslaget är att man sätter barnet och dennes behov först.

En annan del av barns rättigheter som kan vara aktuellt i samband med separation och vårdnadstvist är den punkt som säger att ”barn har rätt att bli lyssnat på och att få säga sin egen mening”. I en vårdnadstvist kan återigen barnens åsikter bli viktiga men man tar också hänsyn till barnets ålder och mognad.

Vem räknas som barn?

Barns rättigheter borde egentligen inte vara så invecklade men det kan för många uppfattas så. Vad menas ens med ett barn? Enligt FN:s barnkonvention gäller reglerna för alla som ännu inte fyllt 18 år. Alla som inte är myndiga är därmed barn, trots att dom är tonåringar eller unga vuxna. I många fall har dessa barn rättigheter som ibland inte följs och respekteras av vuxna – och därmed är det pågående arbetet med barns rättigheter så viktigt att hålla igång.

Kategorier: Barn

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *