Med samma namn är det lätt att förväxla regeringens Innovationsråd med webbplatsen Innovationsradet.se. Det finns visserligen vissa likheter – men även stora skillnader.

Innovationsrådet

Det nationella innovationsrådet har skapats av regeringen och har som uppgift att skapa lösningar som underlättar för ett innovativt företagsklimat. På dess hemsida framkommer att rådet bland annat jobbar med att:

  • Lösa samhällsproblem
  • Skapa konkurrenskraftiga företag
  • Skapa ett hållbart företagsklimat

Rådgivande funktion

Rådet har en rådgivande funktion vilket innebär att de kan bli tillfrågade när viktiga beslut ska tas inom exempelvis näringsliv. Det ansvariga departementet är Statsrådsberedningen och ansvarigt statsråd är statsministern Stefan Löfven.

År 2021 satt exempelvis representanter från Sweco, Proventus, Lunds universitet samt AstraZeneca i rådet.

Arbetssätt

Innovationsrådets ledamöter är en blandad skara av personer från näringslivet, akademier och fyra statsråd. Detta för att kunskap och inblickar ska kunna skapas från olika perspektiv. Rådet har sammanträde sex gånger per år och de frågor som lyfts upp kommer sedan att lyftas vidare till Regeringskansliet. Stöd till detta råd skapas genom ett kansli som finns vid Statsrådsberedningen.

Innovationsradet.se

Information om det nationella innovationsrådet hittas på Regeringen.se, dvs inte på Innovationsradet.se, även om det är lätt att utgå från detta. Domänen ägs och drivs i stället av Stockholmsbaserat SEO-bolag. Detta med syfte att påvisa vilka marknadsföringseffekter som denna sida kan nå via SEO-arbete.

Delvis är materialet återskapat utifrån innovationsrådets verksamhet. Här finns nämligen ett mycket stort fokus på innovativa företag, branscher och områden. Däremot handlar inte texterna primärt om innovationsrådets verksamhet och dess arbete. Istället finns artiklar om branscher som är under stark utveckling samt hur dessa påverkas av innovativ utveckling.

Även om Innovationsrådet

Det finns även information om det nationella innovationsrådet på innovationsradet.se. Detta med historiska fakta, kontaktmöjligheter samt en lista på ledamöter. En annan information som finns tillgänglig, med inriktning mot detta råd, är en kalender över rådets aktivitet under 2016. Här påvisas alltså att webbplatsen inte alltid har helt uppdaterad information. För att se aktuella sammanträden och vad rådet arbetar med bör alltså istället regeringens hemsida besökas.

Enklaste sättet att hitta rätt undersida, på Regeringens hemsida, är att använda sökfunktionen och söka efter ”innovationsrådet”. Då presenteras både grundfakta, kontaktmöjligheter och vilka datum som rådet kommer att ha sammanträden framöver. Önskas aktuella fakta behöver alltså regeringens hemsida besökas.

Källa: Innovationsradet.se – Regeringen.se

Kategorier: Innovation

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *